OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA

Jeszcze zwięźlej obraz społeczeństwa zawarty w dziennikarskich infor­macjach charakteryzuje inny badacz mediów, pisząc:„Przedmiotem wiadomości są hierarchie ekonomiczna, polityczna, spo­łeczna i kulturalna, które nazywamy narodem i społeczeństwem. Wiadomo­ści zawierają przeważnie doniesienia o osobach znajdujących się na szczy­cie lub blisko szczytu tych hierarchii oraz osobach, na ogół żyjących na do­le, które tym hierarchiom zagrażają, i są przeznaczone dla audytorium zaj­mującego w większości przestrzeń środkową między szczytem i dołem.” [Gans, 1979]Jak z tego wynika, obraz społeczeństwa wyłaniający się z dziennikar­skich relacji nie jest wiernym odbiciem rzeczywistości, reprezentatywnym „portretem” całego społeczeństwa, tylko obrazem mniejszości zajmujących skrajnie przeciwstawne miejsca w strukturze społecznej. Dlaczego większość interesuje się bardziej życiem elit i ludzi z tzw. marginesu, niż własnymi sprawami ?

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)