OBIEKTYWIZACJA RELACJI

Wreszcie zdarza się, że obiektywizacja relacji służy maskowaniu ukry­tej tendencyjności, np. przez umiejętną selekcję informacji, kolejność ich prezentacji, sposób ilustracji czy bogaty arsenał subtelnych manipulacji ję­
zykowych (np. rząd „składa propozycje”, a związki zawodowe „stawiają żą­dania”).  Dyskurs dziennikarski charakteryzuje się swoistymi konstrukcjami ję­zykowymi i formami reprezentacji rzeczywistości. Czy jednak te konstrukcje i formy są na tyle wyraźne i stałe, że wolno mówić o języku lub stylu dzien­nikarskim jako jednolitej odmianie języka, pozostaje kwestą sporną. Wielu autorów uważa, że nie ma podstaw do wyodrębniania takiej odmiany [Pisa­rek, 1988; Markowski, 1992], gdyż język w mediach jest heterogeniczny – korzysta z wszystkich odmian i Stylów językowych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)