Obecność genu

Sama obecność genu nie wystarcza, by na podstawie zawartego w nim kodu automatycznie zachodziła synteza białka w komórce. Do tego potrzebne są jeszcze czynniki sterujące czynnością genu, tzn. ułatwiające lub osłabiające jego funkcje. Ujawnianie się funkcji genu pod wpływem różnych czynników wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych nazywa się ekspresją genu. Mechanizmy ekspesji genów działają zarówno na poziomie transkrypcji, jak i translacji. Mechanizmy działające na poziomie transkrypcji opierają się głównie na udziale czynników transkrypcyjnych w przepisywaniu kodu genetycznego na cząsteczkę mRNA. Czynniki te łączą się ze specjalnymi miejscami w obrębie promotora i wspomagają działanie polirybonukleazy i innych enzymów syntetyzujących mRNA.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)