NIEZALEŻNIE OD SYMPATII

Przy tym, niezależnie od swoich sympatii politycz­nych, media kierują się przede wszystkim kryteriami pragmatycznymi i oce­niają polityków oraz instytucje systemu władzy pod kątem szybkości podej­mowania decyzji, umiejętności współdziałania, uczciwości i zasad moral­nych, kwalifikacji intelektualnych, zgodności słów i czynów, konsekwentnej realizacji deklaracji i obietnic itp., bo to buduje ich wiarygodność. Chęć zaś sprostania tym kryteriom przez aktorów sceny politycznej sprawia, że ich działania podlegają regułom spektaklu, a rzeczywista walka polityczna przenosi się w zacisze gabinetów i sal konferencyjnych zamkniętych dla dziennikarzy, a więc za kulisy. Tam zawierane są kompromisy i poro­zumienia, następnie rytualnie pieczętowane na scenie publicznej w obec­ności mediów i z zachowaniem wysokich standardów „poprawności poli­tycznej”.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)