NIEKTÓRZY BADACZE

Niektórzy badacze mediów idą nawet dalej: Skoro „rzeczywistość” jest tym, co uznajemy za rzeczywistość, to znaczy, że rela­cje dziennikarskie konstruują rzeczywistość – za rzeczywistość bowiem bie­rzemy to, co jest nam przedstawiane jako obiektywny opis rzeczywistości. Przy takim podejściu obiektywizm jest „strategicznym rytuałem” służącym do uwiarygodnienia opisu i ochrony dziennikarzy przed zarzutem stronniczo­ści [Tuchman, 1972], Inni odrzucają obiektywizm nie dlatego, że jest nie­możliwy, lecz dlatego, że jest szkodliwy, jest bowiem swego rodzaju „my­dleniem oczu” – pod warstwą obiektywnego opisu faktów ukrywa rzeczywi­ste interesy i stosunki władzy w społeczeństwie. Jeśli więc nie wszystkie, to przynajmniej niektóre typy informacji nie powinny dążyć do obiektywizmu.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)