NIEJEDNOLITA POZYCJA

Z wszystkich kategorii wydzielonych w tabeli  najbardziej niejedno­lita wewnętrznie jest pozycja filmy i seriale. Wypełniają one zwykle ponad połowę oferty komercyjnej i około jednej trzeciej oferty telewizji publicznej. W tej kategorii wyraźnie dominują – w ofercie i preferencjach odbiorców (o czym świadczą wskaźniki oglądalności) – trzy gatunki typowo telewizyj­ne: serie policyjne, sitcomy (tzn. komedie sytuacyjne) oraz telenowele i ope­ry mydlane; repertuar filmów fabularnych jest bogatszy i w grę wchodzą wszystkie gatunki kina popularnego. Każdy z tych trzech gatunków jest ad­resowany do innego kręgu publiczności, charakteryzuje się swoistym spoj­rzeniem na rzeczywistość oraz wyrazistymi konwencjami narracyjnymi.Serie policyjne adresowane są głównie do męskiej widowni i ukazują ludzkie dramaty w konwencji sensacyjnej; sitcom to typowy produkt ro­dzinny, mający zadowolić wszystkich domowników i ukazujący codzienne kłopoty i sytuacje w konwencji komediowej; telenowele i opery mydlane przeznaczone są niemal wyłącznie dla kobiet i pokazują ich role w rodzinie i społeczeństwie w konwencji melodramatycznej.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)