NIE KAŻDA RELACJA

Rzecz jasna, nie każda relacja musi zawierać wszystkie wyszczególnio­ne w schemacie elementy. Poszczególne relacje mogą pomijać to, co odbior­cy już wiedżą, bądź co w danym przypadku jest mało istotne, jednak w przy­padku ważnych zdarzeń, skupiających uwagę mediów przez dłuższy czas, suma kolejnych relacji powinna obejmować wszystkie elementy wskazanej struktury.Prasowa i telewizyjna wersja dziennikarskiego dyskursu różni się nie tylko pod względem języka i środków wyrazu, także pod względem sposobu porządkowania informacji o zdarzeniu oraz konstrukcji relacji. Różnice te wynikają przede wszystkim z odmiennej przestrzeni, w której zawarte są przekazywane informacje, oraz innego sposobu ich odbioru. W przypadku informacji prasowych przestrzenią tą jest jakaś część po­wierzchni gazety, a odbiorca może czytać poszczególne doniesienia w do­wolnej, wybranej przez siebie kolejności i z dowolną, odpowiadającą jego kompetencji czy sytuacji odbioru szybkością; poza tym, gdy czegoś nie ro­zumie, może ponownie przeczytać zdanie lub akapit bądź wrócić do akapitu poprzedniego.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)