Neuron, który zakończył migrację

Neuron, który zakończył migrację, wytwarza połączenia z innymi neuronami albo z narządem wykonawczym. W tym celu wypuszcza wypustkę – akson, który stopniowo wydłuża się w kierunku celu. Jeszcze wybitny neuroanatom hiszpański Santiago Ramón y Cajal, badając pod mikroskopem skrawki dojrzewającego układu nerwowego, zauważył na zakończeniach aksonów wydłużone twory, które nazwał „stożkami wzrostowymi” ze względu na ich sugerowaną rolę w rozwoju neuronów. Hipoteza ta znalazła potwierdzenie we współczesnych badaniach. Stwierdzono, że rosnący akson posuwa się ruchem przypominającym ruch ameboidalny. Ważną rolę w tym ruchu odgrywają wspomniane stożki, wyposażone w wypustki cytoplazmy (filopodia), pełniące funkcję pseudonóżek. Wypustki te są wyposażone we włókienka aktyny i miozyny, które podobnie jak w mięśniu powodują kurczenie się i ruch wypustek.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)