Narząd zmysłu składa się z receptorów

Narząd zmysłu składa się z receptorów, czyli właściwych elementów reagujących na bodźce, oraz aparatu dodatkowego, ułatwiającego zadziałanie bodźca na receptor. Aparat dodatkowy jest szczególnie rozbudowany w narządzie wzroku w postaci skomplikowanego urządzenia, jakim jest gałka oczna. Natomiast prostym aparatem dodatkowym dysponuje zmysł dotyku. Za aparat ten można uważać elastyczne elementy przenoszące siły mechaniczne na zakończenia włókien czuciowych. Receptory w narządach zmysłów są szczególnie wrażliwe na adekwatne dla nich bodźce, na przykład fotoreceptory w siatkówce oka są pobudzane już przez pojedyncze kwanty światła. Pobudzenie narządu zmysłu wywołuje specyficzne zjawisko subiektywne, którego charakter nie zmienia się nawet wtedy, gdy narząd ten zostanie pobudzony bodźcem nieadekwatnym. Na przykład uderzenie w gałkę oczną powoduje wrażenie światła (popularnie zwane „gwiazdami w oczach”). Doznania wzrokowe mogą wystąpić także wskutek podrażnienia drogi wzrokowej przez proces chorobowy albo wskutek podrażnienia ośrodka wzrokowego kory mózgu podczas zabiegu neurochirurgicznego. Zjawisko to ujął Johann Müller w prawo swoistej energii zmysłów, zgodnie z którym pobudzenie danego układu sensorycznego wywołuje specyficzny efekt subiektywny charakterystyczny dla tego układu, a nie dla rodzaju bodźca. Prawo to można sformułować inaczej: pobudzenie drogi sensorycznej wywołuje wrażenie w zakresie modalności czucia związanej z daną drogą, a nie z rodzajem działającego na nią bodźca.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)