Narząd wzroku człowieka

Narząd wzroku człowieka może funkcjonować w różnych warunkach oświetlenia dzięki zdolności adaptacji do światła i ciemności. Gdy przybywamy w normalnie oświetlonym pomieszczeniu, nasze oczy są zaadaptowane do światła, którego intensywność wydaje się nam odpowiednia do prawidłowego widzenia. Gdy nagle znajdziemy się w ciemnym pomieszczeniu, na przykład w ciemni fotograficznej lub w nieoświetlonej piwnicy, na początku niczego nie widzimy. Po kilku, kilkunastu minutach przebywania w tych warunkach zauważamy, że zaczynamy nieźle się orientować w otoczeniu i dostrzegamy coraz więcej szczegółów, gdyż nasze oczy zaadaptowały się do ciemności. Jeżeli teraz znów przejdziemy do oświetlonego pomieszczenia, światło wyda się nam zbyt jaskrawe, a nawet będzie nas razić. Po pewnym czasie objawy te ustąpią i znów intensywność oświetlenia będziemy oceniać jako normalną, ponieważ oczy będą ponownie zaadaptowane do światła. W adaptacji oka do światła i ciemności odgrywają rolę trzy mechanizmy: fotochemiczny, nerwowy i mechanizm związany z transdukcją sygnału świetlnego.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)