NAJLEPSZY PUNKT WYJŚCIA

Dlatego też najlepszym punktem wyjścia dla opisu struktury społecznej świata przedstawionego w mediach jest analiza ste­reotypów płciowych, czyli schematów pojęciowych określających – w kate­goriach opozycji binarnych – tożsamość poszczególnych jednostek oraz dzielące je różnice. Podstawową cechą struktury społecznej świata przedstawionego w mediach są ilościowe dysproporcje między postaciami kobiet i męż­czyzn. W telewizji relacje te wynoszą średnio 3:7, ale w różnych gatunkach występują znaczne odchylenia od tej proporcji. Programy informacyjne wy­znaczają biegun skrajnej nierówności – kobiety stanowią w nich około 10 proc. postaci, a telenowele i opery mydlane wyznaczają biegun względnej równości – kobiety stanowią w nich prawie 50 proc. postaci.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)