MOŻLIWOŚĆ PEŁNEJ REALIZACJI

Ukoronowaniem tego związku staje się małżeństwo, dom, rodzina. Dopiero tu kobieta uzy­skuje możliwość pełnej samorealizacji, osiąga pełnię szczęścia. Jej sytuacja różni się przy tym zasadniczo od sytuacji mężczyzny. O ile bowiem dla nie­go miłość, dom i rodzina są wyłącznie sferą konsumpcji i reprodukcji, od­dzieloną od sfery produkcji (pracy zawodowej), o tyle dla kobiety jest to tak­że, a nawet przede wszystkim sfera produkcji. Aby zachować przychylność i akceptację męża, musi ona wciąż na nowo produkować i reprodukować za­równo swoja atrakcyjność jako żony-matki, jak i atrakcyjność prowadzonego przez nią domu (w czym mają jej pomagać reklamowane dobra) [Winship, 1980],W operach mydlanych, opowiadających niemal wyłącznie o powikła­nych uczuciach, problemach osobistych i konfliktach rodzinnych, kobieta jest nie tylko partnerem mężczyzny, często postacią pierwszoplanową.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)