LICZY SIĘ TRAFNOŚĆ

W tym układzie mniej liczy się trafność samych opozycji, bardziej zaś „rozpisanie” tych opozycji na role antagonistów i protagonistów, a zwłaszcza takie kategoryzowanie ich działań, intencji, racji i motywacji, które stworzy spójny układ odniesień, umożliwiający odbiorcy zajęcie stanowiska wobec obu stron sporu (oni – my) i osądzenie ich działań w kategoriach dobra i zła (oni = zło, my = dobro). We wskazanym przypadku udało się wzbudzić nie­chęć do anestezjologów nie dlatego, że ich działania zostały przeciwstawione ministerstwu i rządowi, tzn. kluczowym instytucjom systemu politycznego, lecz dlatego, że ich roszczenia płacowe przeciwstawiono pacjentom, zdrowiu i interesowi społecznemu, a więc światu życia odbiorców relacji. W innych relacjach, dotyczących np. strajku pielęgniarek czy protestów nauczycieli, sympatie były raczej lokowane po stronie protestujących, mających do tego słuszne powody (prawo do godnego życia), niż rządu, który nie wywiązał się ze swoich powinności i w efekcie stał się antagonistą w sporze.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)