KWINTESENCJA STEREOTYPOWYCH WYOBRAŻEŃ

Kwintesencją stereotypowych wyobrażeń na temat kobiet i mężczyzn są z jednej strony przekazy reklamowe, propagujące skrajnie seksistowskie ob­razy kobiet, a z drugiej – opery mydlane, prezentujące swoistą filozofię do­tyczącą przeznaczenia i losu kobiety.W reklamach kobiety pokazywane są przeważnie w roli „obiektu seksu­alnego” lub żony-matki, rzadziej jako czynne zawodowo partnerki mężczy­zny, a już zupełnie sporadycznie w roli eksperta demonstrującego zalety re­klamowanych dóbr (chyba że są to środki higieny osobistej). Nadmierne eksponowanie ciała kobiecego, co w reklamie jest regułą, wynika z przeko­nania, że istotą kobiecości jest naturalność i piękność, a celem życia kobiety zdobycie dzięki tym atrybutom przychylności mężczyzny. Fizyczna atrak­cyjność kobiety stanowi zatem podstawę i spoiwo jej związku z mężczyzną, w którym ona uzyskuje miłość, bezpieczeństwo i status, on natomiast – re­laks, przyjemność i zaspokojenie potrzeb emocjonalnych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)