Kwas glutaminowy

Ważną rolę odgrywa kwas glutaminowy, który pobudza procesy prowadzące do wykształcenia się w aksonie odpowiednich struktur morfologicznych, w tym także połączeń synaptycznych. W trakcie migracji neuronów kształtują się poszczególne części układu nerwowego i jego struktura wewnętrzna. Miejsce, do którego wędruje neuron, jest w znacznym stopniu zdeterminowane przez czynniki genetyczne, a to oznacza, że właściwe neurony wędrują do zawiązków właściwych płatów i pól kory w obrębie pierwotnej płytki korowej (Chanas-Sacre i wsp., 2000; Rubenstein i Rakic, 1999). Szlaki tej wędrówki są wyznaczone przez włókna gleju promienistego. W inny sposób jest zdeterminowana pozycja neuronu w warstwie kory. Neurony najwcześniej przybyłe do celu tworzą wewnętrzną warstwę kory, przybywające zaś później układają się w warstwy bardziej powierzchowne.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)