KRONIKI NIE TWORZĄ MITÓW

Wprawdzie kroniki nie tworzą mitów, mają jednak swój udział w ich utrwalaniu – informują o tym, że poszczególne instytu­cje i cały system społeczny działają zgodnie z ustalonym porządkiem wartości i norm, który ludzie generalnie akceptują. Dzięki temu rzeczo­we i obiektywne informacje uwiarygodniają mityczny obraz świata bu­dowany przez dziennikarski dyskurs. Dziennikarski dyskurs buduje mityczny obraz świata przez selekcję zda­rzeń oraz sposób opowiadania o nich. Nadawanie informacjom o faktach znaczeń mitycznych zaczyna się już na etapie leadu, gdy fakty te defi­niowane są za pomocą określeń metaforycznych. Z samej swojej natury dziennikarska relacja ma charakter metonimiczny, tzn. opiera się na zasadzie „część zamiast całości”.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)