Koncepcja selekcji naturalnej

Koncepcja selekcji naturalnej została wyłożona w 1858 r. na posiedzeniu Londyńskiego Towarzystwa im. K. Linneusza przez Karola Darwina i Alfreda Wallace’a, a wkrótce potem przedstawiona w książce Darwina On the origin of species by means of natural selection. Koncepcja ta wywodzi się z trzech obserwacji: 1) organizmy wytwarzają o wiele więcej potomstwa niż jest to bezpośrednio konieczne do reprodukcji, 2) liczba osobników w danej grupie nie zmienia się zasadniczo z pokolenia na pokolenie i 3) w obrębie grupy występują znaczne różnice między osobnikami. Fakty te nasuwają wniosek, że między osobnikami w grupie istnieje współzawodnictwo o dostęp do środków koniecznych do przetrwania (żywność, miejsca schronienia itp.). W wyniku tego współzawodnictwa tylko osobniki najlepiej przystosowane do warunków środowiska mają szanse przeżycia, osiągnięcia wieku rozrodczego i wydania potomstwa. Urodzone osobniki, po osiągnięciu dojrzałości, wydają potomstwo, z którego znów tylko najlepsze jednostki wydają kolejne potomstwo. Z rozważań tych wynika także to, że im więcej potomstwa wydaje dany osobnik, tym większe są szanse, że przynajmniej część jego potomstwa przetrwa do wieku dojrzałego. Oba te procesy – różna przeży walność i różna reproduktywność osobników w populacji, są zatem głównymi filarami selekcji naturalnej.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)