KAŻDY Z CZWÓRKI

Każdy z tej czwórki uosabia inny wariant męskości (odpowiedzialny szef, playboy-bawidamek, siłacz-maj Sterkowicz, duże dziecko), a razem wzięci ukazują te sprzeczności, z którymi borykają się mężczyźni w patriar- chalnym systemie społecznym. Co jednak ważniejsze, hierarchiczny układ relacji w drużynie symbolizuje hierarchiczność struktury społecznej oraz ce­chy osobowe, które określają miejsce każdego mężczyzny w tej strukturze: Hannibal i Buźka to przedstawiciele klasy średniej, stanowiącej bazę syste­mu patriarchalnego – Hannibal uosabia przywódcze aspiracje, a Buźka hedo- nistyczno-konsumpcyjny styl życia tej klasy. Z kolei B.A. i Murdock repre­zentują warstwy niższe, egzystujące na obrzeżach systemu, w świecie życia – B.A. uosabia wzory adaptacji społecznej funkcjonalne wobec systemu, Mur­dock zaś społeczne nieprzystosowanie, które uzasadnia potrzebę kurateli systemu nad światem życia warstw niższych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)