KAŻDY WYSTĘP W MEDIACH

Mimo ogromnych postępów w budowaniu demokratycznego systemu, kraje te nie osiągnęły jeszcze tego stadium dojrzałości, gdy celem spektaklu poli­tycznego jest budowanie spójnego i budzącego zaufanie w społeczeństwie obrazu instytucji sprawujących władzę. Partie polityczne w tych krajach są nadal na etapie większej troski o budowanie własnej pozycji politycznej, niż o    stabilny wizerunek całego systemu politycznego. Każdy występ w mediach traktują jako okazję do manifestowania i propagowania swojej odrębności politycznej, a nie sposobność do nawiązania współpracy. Nawet gdy uczest­niczą w debacie, zależy im bardziej na zaznaczeniu własnego stanowiska niż osiągnięciu konsensusu. W efekcie zamiast dialogu mamy do czynienia ze sporami i utarczkami lub ciągiem monologów, a na scenie politycznej za­miast spektaklu panuje „rytualny chaos” [Czyżewski, Kowalski, Piotrowski, 1997].

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)