KAŻDY OBYWATEL

Każdy obywatel ma prawo wiedzieć, jak taka instytucja działa, jednak nie może wchodzić na jej teren, ilekroć dzieje się tam coś ważnego. Robią to za niego i dla niego media, też zresztą w ograniczonym zakresie. Najmniej dostępne są zwykle gabinety prezydenckie, rządowe i mi­nisterialne – media są tam wpuszczane na krótko, by pokazać fragmenty ofi­cjalnych ceremonii oraz polityków przy okazji ważnych narad. W pełni otwarte dla mediów są sale i posiedzenia parlamentu, w wielu krajach trans­mitowane na żywo, oraz procesy sądowe. Z tych relacji, oficjalnych oświad­czeń i kuluarowych wypowiedzi przedstawicieli aparatu władzy, a także re­porterskich obserwacji, powstaje medialny obraz poszczególnych instytucji i całego systemu. Nie jest to wszakże obraz wiemy. Nie tylko dlatego, że fragmentaryczny, ale przede wszystkim dlatego, że obecność dziennikarzy, zwłaszcza kamer telewizyjnych, przekształca scenę polityczną w scenę teatralną, a zdarzenia polityczne w spektakl, w którym aktorzy polityczni, niczym prawdziwi aktorzy, starają się grać swoje role w maksymalnie suge­stywny i widowiskowy sposób, by skupić uwagę mediów i zyskać aprobatę odbiorców-wyborców.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)