KAŻDA RELACJA

Powyższe stwierdzenie nie oznacza, iż każda dziennikarska relacja ma cechy opowieści mitycznej, tylko że dyskurs dziennikarski jako całość jest nośnikiem mitów społecznych. Różne relacje w różnym stopniu przyczy­niają się do tworzenia i utrwalania tych mitów. Z tego punktu widzenia rela­cje można podzielić na kroniki i opowieści. Kroniki są surowym, protoko­larnym zapisem zdarzeń, zbiorem informacji o faktach, mających głównie znaczenie referencyjne (denotacje); natomiast opowieści wbudowują te in­formacje w ogólnie znane schematy narracyjne i dramaturgiczne, przypisują­ce im określone znaczenia symboliczne (konotacje). Kroniki mówią o tym, co się zdarzyło, opowieści o tym, jakie to ma znaczenie. Różnica ta nie wynika z charakteru zdarzeń, ale ze sposobu ich relacjonowania [Rock, 1981; Frayan, 1981].

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)