KAŻDA RELACJA

Każda relacja musi w jakimś stopniu uwzględniać wszystkie trzy po­ziomy wypowiedzi opisujących rzeczywistość i w każdej są one jakoś upo­rządkowane hierarchicznie, a o spójności i znaczeniu relacji przesądza dys­kurs dominujący. To zaś, jaki dyskurs jest dominujący i w jakim stopniu przenika on wszystkie trzy poziomy, zależy przede wszystkim od typu in­stytucji nadawczej i polityki informacyjnej . W mediach nieko­mercyjnych o orientacji ortodoksyjnej dominować będzie dyskurs wyrażają­cy wartości i cele ideologii, religii czy ruchu społecznego, któremu media te służą. W mediach publicznych o orientacji heterodoksyjnej może występo­wać wiele różnych dyskursów, ale zawsze uprzywilejowaną pozycję zajmuje dyskurs najpełniej wyrażający cele i zasady panującego systemu, tzn. dys­kurs elity politycznej i ekonomicznej.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)