KATEGORIE I OKREŚLENIA

Kategorie, etykietki i określenia, za pomocą których reporter (pre­zenter) definiuje antagonistów i protagonistów relacji oraz odnosi ich działania do mitycznej walki dobra ze złem, mogą pochodzić od niego lub od bohaterów relacji. W przypadku mediów niekomercyjnych o wyraź­nej afiliacji politycznej czy religijnej takie kategorie i etykietki pochodzą od nadawcy, a ściślej: wynikają z ideologii bądź religii, którą nadawca propa­guje. W przypadku mediów publicznych i komercyjnych pochodzą one bez­pośrednio od uczestników zdarzeń. Chcąc zachować realizm i obiektywizm relacji nadawca odwołuje się do definicji i określeń używanych przez strony sporu. Zazwyczaj udzielają one mediom tylu wypowiedzi i oświadczeń, że reporter może znaleźć wśród nich cytaty, które uwiarygodnią jego opowieść nadając jej równocześnie charakter formuły mitycznej [Connell, 1987].

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)