JEDEN Z BADACZY

Na tej zasadzie jakiś aspekt zdarzenia, czynność czy zachowanie może poprze­dzać ogólną informację o całym zdarzeniu, a skutki mogą być omówione przed wskazaniem przyczyn.Jeden z najwybitniejszych badaczy dziennikarskiego dyskursu, Teun A. van Dijk [1983], sformułował teoretyczny model informacji składających się na kompletną relację o jakimś zdarzeniu czy ciągu zdarzeń. Aby taka relacja zaspokajała potrzeby poznawcze odbiorców, musi składać się z trzech części: wprowadzenia/podsumowania, opisu zdarzenia lub zdarzeń ujmowanych ja­ko odrębne epizody oraz komentarza. Poza tym każda z tych części musi za­wierać pewne elementy cząstkowe, które w sumie tworzą hierarchiczną strukturę dziennikarskiego dyskursu,

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)