INWENCJA DZIENNIKARZY

Jednakże w porównaniu z twórczością filmową relacje reporterskie ce­chuje niemalże ubóstwo środków formalnych. Nie wynika to z braku inwen­cji reporterów ani pośpiechu czy warunków ich pracy, tylko z wymogów rzeczowości i komunikatywności relacji, nakazujących zredukowanie formy do minimum. Oprócz podanych już wcześniej wyznaczników formy reali­stycznej telewizyjne relacje cechuje dominacja planów średnich i zbliżeń nad planami ogólnymi (plany ogólne służą orientowaniu odbiorcy w charakterze i przebiegu zdarzenia) oraz kompozycja centralna – gdy tło ma istotne zna­czenie lub gdy pokazuje się grupę ludzi, podstawą kompozycji obrazu jest zazwyczaj reguła złotego środka bądź układ symetryczny. Natomiast sposób pokazywania postaci wynika z ich roli w programie.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)