INSTYTUCJE ZAUFANIA

Szczególną kategorią instytucji społecznych są te, które wyposażone w uprawnienia publiczne mają bezpośrednio służyć społeczeństwu, a więc działają na styku systemu i świata życia. Najważniejsze z nich zajmują się edukacją, ochroną zdrowia oraz pilnowaniem prawa i porządku, są to: szko­ła, szpital, policja i sąd. Wszystkie one często pojawiają się w świecie przed­stawionym, tak w roli „bohatera” relacji dziennikarskich, czy miejsca akcji popularnych seriali (fabularnych lub dokumentalnych), jak też stałego ele­mentu tła społecznego, obecnego w przekazach różnego rodzaju. Instytucje te łączy to, że niejako w imieniu systemu władzy, w wyznaczonych przez niego ramach i pod jego nadzorem, troszczą się o bezpieczeństwo i pomyśl­ność na poziomie świata życia. Różni je zaś głębokość penetracji w ów świat życia i potencjał dramaturgiczny.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)