INNE MODELE

Model wspólnotowy tworzy kilka rodzin dwupokoleniowych, które utrzymują kontakty sąsiedzkie i towarzyskie, pomocne w rozwiązywaniu różnych kłopotów (choroba, bezrobocie, narkomania dzieci etc.), ale też ro­dzące nowe kłopoty – flirty, romanse, rozwody, ponowne małżeństwa. W modelu tym różnice klasowe i stosunki władzy maskowane są przez wza­jemną życzliwość i więzy społeczne, a kobiety mają taki sam status i prawa, jak mężczyźni (za sprawą seriali BBC Coronation Street i EastEnders ten model upodobały sobie europejskie telewizje publiczne).Model luźnych związków opiera się na zmiennej konfiguracji par, po­wstających i rozpadających się w wyniku dążenia każdego z partnerów do satysfakcji emocjonalnej i seksualnej, co prowadzi do silnych napięć i kon­fliktów, uniesień i załamań, kończących się nierzadko depresją lub agresją. Różnice społeczne i relacje formalne (w pracy i poza pracą) nie mają tu zna­czenia, liczy się tylko fascynacja i namiętność, pogoń zaś za związkiem umożliwiającym spełnienie intymnych pragnień, rodzi podejrzliwość i za­zdrość, które zatruwają ten związek, w efekcie pogłębiając chaos i niestabil­ność świata życia (Beverly Hills, Melrose Place).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)