INFORMACJE I RELACJE

Tak więc, informacje dzienni­karskie są ważne dlatego, że sygnalizują korzystne i niekorzystne zjawiska oraz wskazują, co jest dobre, dopuszczalne, nagradzane, a co złe, zwalczane i karane.Jeśli relacje dziennikarskie rozpatrywać jako całość, mniej istotne jest to, o czym informują, a bardziej to, o czym opowiadają. Poszczególne relacje informują o faktach, liczbach, nazwach i nazwiskach, które zmieniają się z dnia na dzień, z tematu na temat. Jednak te informacje uzyskują znaczenie dopiero wtedy, kiedy zostaną umieszczone w odpowiednich ramach inter­pretacyjnych, nadających im wartość symboliczną. Wtedy przestają być tyl­ko opisem konkretnego zdarzenia i nabierają ogólniejszej wymowy — stają się częścią systemu symboli, za pomocą których dziennikarski dyskurs opo­wiada o rzeczywistości.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)