INFORMACJA DZIENNIKARSKA

Poszczególne media różnią się pod względem proporcji typów relacjonowanych zdarzeń, jednak w ogromnej większości gazet i programów informacyjnych przeważają opisy zdarzeń rutynowych, w tym tzw. pseudozdarzeń, czyli zdarzeń organizowanych głównie lub wyłącznie po to, by skupić uwagę mediów. W dziennikach tele­wizyjnych zdarzenia tego typu stanowią przedmiot ponad 60 proc. relacji [Smith, 1979]. Prasa popularna sporo uwagi poświęca wypadkom, skanda­lom i szczęśliwym przypadkom, przez co proporcje między różnymi typami zdarzeń są w niej nieco bardziej wyrównane. Charakter opisywanych zdarzeń wynika przede wszystkim z rodzaju postaci i działań eksponowanych w dziennikarskich relacjach. I tak, bohaterami relacji są przeważnie (70-80 proc.) postacie znane, głównie mężczyźni, zajmujący najwyższe stanowiska w organach władzy państwowej lub samorządowej oraz członkowie elit po­litycznej, ekonomicznej i intelektualnej (w prasie popularnej ich miejsce zajmują gwiazdy rozrywki i sportu).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)