HARMONIJNA WSPÓŁPRACA

Harmonijna współpraca człon­ków drużyny jest praktyczną ilustracją mechanizmu hegemonii, czyli spra­wowania władzy opartej na autorytecie moralnym, dojrzałości intelektualnej i odpowiedzialności społecznej, przy uwzględnianiu – w granicach możliwo­ści systemu – potrzeb różnych grup społecznych. W ten oto sposób dość in­fantylna opowieść o przygodach Drużyny A staje się metaforyczną opowie­ścią o społeczeństwie, ukazującą zmitologizowany obraz stosunków społecz­nych, propagującą określone wzorce osobowe oraz nakłaniających do ak­ceptacji patriarchalnych stosunków społecznych. Serial ten jest wiec dobrym przykładem na to, jak produkty kultury popularnej spełniają ważne funkcje socjalizacyjne i polityczne.Czynnikiem organizującym życie społeczne, regulującym stosunki mię­dzy ludźmi i kształtującym warunki ich egzystencji są różnego rodzaju in­stytucje społeczne. Z tego powodu są one również ważnym elementem obra­zu świata przedstawionego, można zatem ten obraz rozpatrywać pod kątem sposobu pokazywania kluczowych instytucji społecznych, tzn. takich, które określają ramy i strzegą ładu społecznego. Jest to z pewnością odrębny i ważny wymiar świat przedstawionego.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)