GŁOS REPORTERA

O ile głos reportera pochodzący z miejsca zdarzenia podlega naturalizacji, tzn. traktowany jest jako neutralny opis zdarze­nia, niejako „głos rzeczywistości”, o tyle głos prezentera siedzącego w studiu jest w oczywisty sposób głosem instytucji – w jej imieniu określa wagę i znaczenie informacji (w dziennikarstwie prasowym obie te role łączy autor tekstu, choć i on może korzystać z pomocy reporterów, archiwistów i researcherów) [Hartley, 1982]. Każda relacja musi w jakimś stopniu uwzględniać wszystkie trzy po­ziomy wypowiedzi opisujących rzeczywistość i w każdej są one jakoś upo­rządkowane hierarchicznie, a o spójności i znaczeniu relacji przesądza dys­kurs dominujący.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)