Funkcjonowanie mechanizmów utrzymujących równowagę ciała

Inaczej niż u zwierząt czworonożnych, równowaga ciała człowieka jest niestabilna i wymaga stałego funkcjonowania mechanizmów korygujących. Mechanizmy te opierają się na trzech rodzajach informacji: wzrokowej, somatosensorycznej i z układu przedsionkowego (tj. narządu równowagi i jąder przedsionkowych). Informacja wzrokowa umożliwia ocenę ułożenia ciała względem przedmiotów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu. Pobudzenie układu przedsionkowego informuje układ nerwowy o zmianach pozycji ciała względem sił pola grawitacyjnego. Natomiast informacja somatosensoryczna, pochodząca głównie z receptorów czucia mięśniowego, ale również skórnego, służy do porównania aktualnego położenia ciała względem reprezentacji schematu ciała zakodowanej w ośrodkach mózgowych. W kontrolowanym eksperymencie umieszczano ludzi na platformie, której położenie odchylano w stosunku do poziomu. Badany przywracał właściwe położenie platformy manipulując drążkiem sterowniczym.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)