Fizjologiczna śmierć neuronów

W okresie rozwojowym początkowo powstają nadliczbowe neurony i synapsy, które potem zostają wyeliminowane. Neurony, które przegrały w rywalizacji o wytworzenie połączenia synaptycznego z narządem docelowym, giną. Umieranie komórek jest procesem zachodzącym powszechnie w narządach organizmu. Zjawisko to, zwane apoptozą albo programowaną śmiercią komórek, dotyczy także nadliczbowych neuronów w życiu płodowym i wczesnym okresie po urodzeniu. W odróżnieniu od martwicy, apoptoza nie jest spowodowana uszkodzeniem komórki i nie towarzyszy jej proces zapalny. W wyniku apoptozy komórka rozpada się na fragmenty. Enzymy aktywowane w jądrze komórki przecinają łańcuchy DNA, powodując ich fragmentację. Apoptoza jest prawdopodobnie indukowana przez specjalne geny (protoonkogeny), aczkolwiek wykryto też geny o odwrotnym działaniu – stymulujące procesy podtrzymujące przeżywalność komórki. Innym procesem przebiegającym na pewnym etapie dojrzewania mózgu jest redukcja liczby synaps. O ile jednak w wyniku apoptozy ginie niedojrzały neuron, któremu nie było dane rozwinąć działania, o tyle w procesie redukcji synaps zanikają synapsy w pełni sprawne, które zdążyły odegrać swą rolę. Synapsy te uczestniczą we wstępnym tworzeniu połączeń nerwowych między ośrodkami i giną po wykonaniu tego zadania.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)