DZIENNIKARSKI DYSKURS

Kategoria mowy {parole), obejmująca wszelkie sposoby używania języka, jest konceptem bardzo ogólnym i oderwanym od rzeczywi­stości społecznej, wobec tego lepiej jest zastąpić tę kategorię inną, stosowaną już w tej pracy, mianowicie kategorią dyskursu. W stosunku do mowy {pa­role), dyskurs jest kategorią zarazem i węższą, bo obejmuje posługiwanie się językiem w jakiejś szczególnej dziedzinie praktyki komunikacyjnej, i szer­szą, bo wiąże sposoby posługiwania się językiem z określonymi interesami społecznymi i wyrażającymi je ideologiami. Przy takim rozumieniu dyskursu mowa byłaby więc sumą wszystkich istniejących dyskursów. Bliższa cha­rakterystyka dyskursu zostanie tu przedstawiona na przykładzie jednego, za to jednego z najważniejszych dyskursów, tzn. dyskursu dziennikarskiego. Charakterystyka tego dyskursu będzie kontynuacją i dopełnieniem rozważań nad polityką informacyjną.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)