DYSPROPORCJE ILOŚCIOWE

Pozostałe ga­tunki mieszczą się między tymi kategoriami, np. serie policyjne bliższe są biegunowi nierówności (kobiety to zaledwie ok. 15 proc. postaci), a sitcomy zbliżają się do bieguna równości (kobiety to ok. 30-40 proc. postaci.) [Mro­zowski, 1985]. Dysproporcje ilościowe idą w parze ze stereotypową charakterysty­ką, przy czym badacze odróżniają stereotypy różnic płciowych od ste­reotypów ról płciowych. Stereotypy różnic płciowych opierają się na dwóch opozycjach binarnych: emocje-rozum, podporządkowanie-dominacja. Kobiety pokazywane są jako „z natury” bardziej emocjonalne niż mężczyźni, którzy w przeciwieństwie do nich potrafią panować nad swoimi uczuciami i postępować rozumnie. Większa emocjonalność kobiet czyni z nich istoty uległe, bezradne, potrzebujące wsparcia i opieki ze strony męż­czyzn. 

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)