Drażnienie chemiczne

Drażnienie chemiczne polega na wstrzykiwaniu do tkanki mózgowej lub do komór mózgu substancji modyfikujących aktywność neuronów. Substancjami tymi najczęściej bywają związki aktywujące lub blokujące receptory przekaźników. Stosuje się też substancje działające na kanały jonowe. Roztwory tych związków są wprowadzane do mózgu za pomocą mikrostrzykawki w objętości 0,5-1 jj.1, niekiedy także metodą elektroforezy. Podobne do drażnienia chemicznego jest drażnienie osmotyczne. Polega ono na wprowadzaniu do mózgu hipertonicznego (tj. bardziej stężonego niż płyny ustrojowe) roztworu chlorku sodu. Obecnie jest rzadko stosowane. Dawniej służyło głównie do pobudzania struktur podwzgórza regulujących gospodarkę wodno- -elektrolitową ustroju. Metodą tą zbadano lokalizację i funkcję ośrodka pragnienia. Do drażnienia termicznego używa się miniaturowych urządzeń zwanych termodami. Są one najczęściej zbudowane z cienkich rurek, przez które przepływa woda o ustalonej temperaturze. Procedurę tę stosuje się do badania czynności ośrodków regulujących ciepłotę ciała.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)