DLA WŁASNEGO DOBRA

Dla dobra własnego i najbliższych kobiety muszą poddać się władzy mężczyzn, umiejących lepiej rozwiązywać ich problemy i kierować ich ży­ciem. Na tym przekonaniu opierają się stereotypy ról płciowych, dzielące obszary aktywności kobiet i mężczyzn wedle opozycji: sfera prywatna- sfera publiczna. Domeną kobiet w świecie przedstawionym jest prowadzenie domu, troska o rodzinę i opieka nad dziećmi, mężczyźni zaś zajmują się głównie pracą i karierą zawodową bądź też działalnością na forum publicznym. Kobiety występują więc najczęściej w rolach żon, matek, narzeczonych, podczas gdy role mężczyzn określa ich pozycja zawodowa. Wprawdzie również kobiety coraz częściej podejmują pracę zawodową zwykle jednak w zawodach nie cieszących się wielkim prestiżem lub na niższych stanowiskach, podlegających kontroli mężczyzn, gdy zaś „robią karierę” odbywa się to kosztem rodziny lub za cenę rezygnacji z udanego życia prywatnego [Gunter, 1986; Mrozowski, 1989; van Zoonen, 1996].

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)