DALSZY ROZWÓJ

Dalszy rozwój prasy oraz pojawienie się nowych mediów na­siliło obie tendencje. Najdalej idącym, jak dotąd, ich wyrazem jest z jednej strony – transmisja bezpośrednia, z drugiej – rzeczywistość wirtualna. Nie­zależnie jednak od możliwości technicznych wszystkie istniejące dziś media pozwalają na tworzenie i rozpowszechnianie przekazów zarówno opisują­cych fakty rzeczywiste, jak i opowiadających o zdarzeniach zmyślonych. Tym zaś, co różni poszczególne media, są proporcje między przekazami obu typów. Generalnie rzecz ujmując, prasa była, jest i zapewne pozostanie do­meną dziennikarskich relacji opisujących, analizujących i interpretujących rze­czywistość, z kolei w kinie najpewniej utrzyma się prymat fabularnej fikcji i wielkiego widowiska nad rzeczywistością, choć z reguły fikcja i widowisko przedstawiane są w konwencji opowiadania realistycznego.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)