Ciemne ubarwienie

Innym przykładem selekcji naturalnej jest ściemnienie ubarwienia skrzydf niektórych gatunków ciem, obserwowane od około stu lat w Europie i nazwan melanizmem przemysłowym. Ciemne ubarwienie ma znaczenie przystosowawcze chroni owada przed dostrzeżeniem go na ciemnym podłożu przez owadożemeg ptaka. Industrializacja, która rozpoczęła się w połowie XIX wieku, pociągnęła z sobą ogólne ściemnienie środowiska, spowodowane zapyleniem i zanikiem jasnoroślinności. W dawnych czasach, na tle jasnego otoczenia, większe szans przeżycia miał owad ubarwiony jasno. Obecnie, wskutek ogólnej szarości tła mniej jest widoczny owad z ciemnymi skrzydłami. Badania genetyczne wykazały, że u większości gatunków ciem ciemn ubarwienie skrzydeł zależy od jednego allelu i jest cechą dominującą. Doświac czalne krzyżowania ciemnych i jasnych osobników, wykonane w różnych latacł dały nieco odmienne wyniki. Na początku XX wieku uzyskiwano 47% potomstw ubarwionego ciemno, a w latach pięćdziesiątych już 62%. Tę wyraźną różnic tłumaczy się tym, że procesowi naturalnej selekcji na jedną cechę – ciemn ubarwienie skrzydeł – towarzyszyły drobne zmiany w genomie dotyczące innyc cech (fizjologicznych, biochemicznych itp.). Spowodowało to sprawniejsze funt cjonowanie w danym środowisku organizmów z „ciemnym” allelem, a tym samyr większe szanse ich przeżycia i rozrodu. Tego rodzaju korzystne dla organizm współistniejące zmiany w genomie nazywa się koadaptacją genów.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)