CENTRALNE INSTYTUCJE SYSTEMU WŁADZY

W przeciwieństwie do obszaru świata życia, gdzie rodzina jest główną, a często jedyną instytucją efektywnie regulującą stosunki społeczne, obszar systemu władzy składa się wyłącznie z instytucji, które tworzą rozmaite pod­systemy kontroli i zarządzania na arenie ogólnospołecznej. Najważniejsze z nich to podsystemy polityczny i ekonomiczny. Centralne instytucje obu tych podsystemów to zarazem centralne instytucje całego systemu społecz­nego. Obraz medialny tych instytucji konstruowany jest przede wszystkim przez pryzmat relacji dziennikarskich oraz materiałów dokumentalnych. Centralne instytucje systemu politycznego – głowa państwa (prezydent lub monarcha), rząd i ministerstwa, parlament, trybunał konstytucyjny i sąd najwyższy – tworzą skrajnie sformalizowaną i zamkniętą enklawę sfery pu­blicznej, w której sprawują władzę demokratycznie wybrani przedstawiciele społeczeństwa.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)