Kategoria: Mechanizmy biologiczne

Dom opieki z rehabilitacją to wielkie ułatwienie

Nie ma co ukrywać, domy opieki wciąż postrzegane są raczej stereotypowo przez społeczeństwo. Nie pomagają na pewno pojawiające się co jakiś czas informacje medialne, nagłaśniające problemy tego rodzaju placówek. Mimo tego, że często nie są

Jeżeli interesują Cię profesjonalne usługi detektywistyczne Poznań ma wiele do zaoferowania

Jest wiele takich spraw, w których potrzebna jest nam czyjaś profesjonalna pomoc, a nie możemy poprosić o to Policji, bo po prostu zostajemy poinformowani, że oni się takimi sprawami nie zajmują, albo też nie ma

Znajomość plastycznych właściwości

Znajomość plastycznych właściwości układu nerwowego ma ważne znaczenie nie tylko poznawcze, lecz i praktyczne, ponieważ wytycza kierunki poszukiwania nowych leków na potrzeby lecznictwa neurologicznego i psychiatrycznego oraz opracowywania metod usprawniania chorych z zaburzeniami funkcji mózgu,

Bodźce warunkowe

Doskonalone są również testy behawioralne. Są one nadal oparte na odruchach warunkowych, głównie instrumentalnych, stosuje się jednak bardziej złożone bodźce warunkowe, na przykład u małp w postaci przedmiotów o różnych cechach (kształt, kolor), znanych i

W badaniach fizjologicznych

W badaniach fizjologicznych stosuje się dwa rodzaje eksperymentu – ostry i chroniczny. Eksperyment ostry przeprowadza się jednorazowo na danym zwierzęciu, znajdującym się w stanie narkozy i utrzymywanym w tym stanie przez cały czas trwania doświadczenia.

Eksperymentowanie na zwierzętach

Eksperymentowanie na zwierzętach jest w większości krajów regulowane przepisami prawa. Metodyka eksperymentu musi zostać zatwierdzona przez kompetentną komisję bioetyczną. Poza tym istnieje dodatkowy system kontroli. Instytucje finansujące badania naukowe wymagają prowadzenia dokumentacji przeprowadzanych zabiegów operacyjnych,

W celu badania czynności struktur

W celu badania czynności struktur w głębi mózgu wprowadza się do ośrodków mózgowych elektrody i inne urządzenia, opisane w następnych podrozdziałach. Metodą ułatwiającą trafienie w wybrany ośrodek jest stereotaksja. Operację wykonuje się w aparacie stereotaktycznym,

Pobudzanie ośrodków mózgowych

W celu pobudzenia, czyli zwiększenia aktywności ośrodka mózgowego, a także rdzeniowego, stosuje się drażnienie elektryczne, chemiczne, osmotyczne i termiczne. Drażnienie elektryczne wykonuje się za pomocą elektrod wprowadzanych do mózgu i przytwierdzanych do czaszki cementem dentystycznym. Elektrody

Stosowanie metody drażnienia elektrycznego

Stosowanie metody drażnienia elektrycznego, oprócz uszkadzania tkanki mózgowej, przyczyniło się do ustalenia lokalizacji ośrodków kierujących popędami (głód, pragnienie, popęd seksualny, strach), stanami emocjonalnymi, stanami czuwania i snu, kontrolujących wydzielanie hormonów i czynność układu krążenia. Ponieważ

Drażnienie chemiczne

Drażnienie chemiczne polega na wstrzykiwaniu do tkanki mózgowej lub do komór mózgu substancji modyfikujących aktywność neuronów. Substancjami tymi najczęściej bywają związki aktywujące lub blokujące receptory przekaźników. Stosuje się też substancje działające na kanały jonowe. Roztwory

Wyłączenie ośrodka

Oprócz pobudzania ośrodków nerwowych w celu badania ich funkcji stosuje się również odwrotną metodę – trwałe albo czasowe wyłączenie ośrodka.W sposób mechaniczny usuwa się przeważnie struktury na powierzchni mózgu, a więc korę mózgu lub części

Nieswoiste – uszkodzenie

Lezje wytworzone za pomocą prądu elektrycznego są nieswoiste – uszkodzenie obejmuje wszystkie elementy, które znalazły się w polu elektrycznym, a więc nie tylko neurony właściwego ośrodka i związane z nimi włókna oraz synapsy, lecz także