BARDZIEJ INTERESUJĄCE

Z pewnością nie tylko dlatego, że jest to niezwykłe i bardziej in­teresujące od „szarej rzeczywistości”, raczej dlatego, że dzieją się tam rzeczy ważne, i to w dwojakim znaczeniu. Tam najczęściej mają początek zjawiska i procesy, które wpływają na warunki życia w społeczeństwie, rodząc roz­maite szanse lub zagrożenia egzystencjalne. Obserwacja otoczenia, którą Lasswell uważa za pierwszoplanową funkcję mediów, musi się ogniskować na tych środowiskach, by owe szanse i zagrożenia wcześnie wykryć i ukazać reszcie społeczeństwa. Tam też toczy się permanentna walka o wartości, normy i zasady współżycia społecznego – elity starają się nadawać status autorytetom i umacniać wzory działania, które służą interesom systemu spo­łecznego, natomiast środowiska patologiczne i upośledzone przeciwstawiają temu żywioł negacji i abnegacji, wyznaczający granice adaptacji społecznej w obszarze świata życia tzw. zwykłych ludzi.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)