Aktywność EEG

Aktywność EEG jest mieszaniną fal o różnych częstotliwościach. Uwidocznienie tych częstotliwości nie jest możliwe w rutynowym elektroencefalogramie, ponieważ przedstawia on zapis zsumowany. W celu wyłowienia w elektroencefalogramie fal„ukrytych” potencjały po wzmocnieniu przepuszcza się przez układy elektroniczne analizujące automatycznie pasma, obejmujące różne zakresy częstotliwości. Uzyskana w ten sposób informacja ma znaczenie w diagnostyce neurologicznej. Za spontaniczną uważa się taką aktywność, która występuje bez stosowania dodatkowych bodźców, natomiast potencjałem wywołanym jest zjawisko bioelektryczne pojawiające się w odpowiedzi na zastosowany konkretny bodziec. Metodę potencjałów wywołanych stosowano dawniej do ustalania połączeń między ośrodkami mózgowymi. Do mózgu wprowadza się dwie elektrody – drażniącą i odbierającą. Drażnienie ośrodka mózgowego albo drogi nerwowej odbywa się za pomocą impulsów elektrycznych z generatora. Odbierane potencjały, po wzmocnieniu, są uwidaczniane na ekranie oscyloskopu. Analiza potencjału wywołanego umożliwia ocenę charakteru połączenia między ośrodkami, na przykład ustalenie, czy połączenie składa się z dużej, czy małej liczby synaps. Potencjały wywołane bada się również u ludzi, stosując bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, bólowe czy też drażnienie nerwów czuciowych prądem elektrycznym. Analiza tych potencjałów ma znaczenie w diagnostyce zaburzeń sensorycznych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)